วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บทความโปรแกรมอิลาสเตเตอร์

                                       อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)
อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)เป็นโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ รุ่นแรก จัดทำขึ้นในปี ค.ศ. 1986 เพื่อใช้งานกับเครื่องแมคอินทอช และได้พัฒนารุ่นที่ 2 ออกมาให้ใช้งานได้กับวินโดวส์ ซึ่งได้รับความพึงพอใจ และ การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก จนปัจจุบันได้พัฒนาออกมาจนถึงรุ่นที่ 13 และได้รวบรวมเข้าไปเป็น 1 ในโปรแกรมชุด Adobe Creative Suite 3 (CS3)

รุ่นต่างๆ
Adobe Illustrator 1.0 (Mac OS) (มกราคม ค.ศ. 1987)
Adobe Illustrator 1.1 (Mac OS) (มีนาคม ค.ศ. 1997)
Adobe Illustrator 88 (Mac OS) (มีนาคม ค.ศ. 1988)
Adobe Illustrator 2.0 (Windows) (มกราคม ค.ศ. 1989)
Adobe Illustrator 3.0 (Mac OS) (ตุลาคม ค.ศ. 1990)
Adobe Illustrator 3.5 (Solaris, Silicon Graphics) (ค.ศ. 1990)
Adobe Illustrator 4.0 (Windows) (พฤษภาคม ค.ศ. 1992)
Adobe Illustrator 5.0 (Mac OS) (มิถุนายน ค.ศ. 1993)
Adobe Illustrator 5.5 (Mac OS) (มิถุนายน ค.ศ. 1994)
Adobe Illustrator 4.1 (Windows) (ค.ศ. 1995)
Adobe Illustrator 6.0 (Mac OS) (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996)
Adobe Illustrator 7.0 (Mac/Windows) (พฤษภาคม ค.ศ. 1997)
Adobe Illustrator 8.0 (Mac/Windows) (กันยายน ค.ศ. 1998)
Adobe Illustrator 9.0 (Mac/Windows) (มิึถุนายน ค.ศ. 2000)
Adobe Illustrator 10.0 (Mac/Windows) (พฤศจิกายน ค.ศ. 2001)
Adobe Illustrator CS (Mac/Windows) (11.0) (ตุลาคม ค.ศ. 2003)
Adobe Illustrator CS2 (Mac/Windows) (12.0) (เมษายน ค.ศ. 2005)
Adobe Illustrator CS3 (Mac/Windows) (13.0) (มีนาคม ค.ศ. 2007)

โปรแกรมประเภทเดียวกัน
นอกจาก Adobe Illustrator แล้ว ยังมีโปรแกรมวาดภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ อีกหลายโปรแกรมที่พัฒนามาจากบริษัทอื่นๆ เช่น

ACD Canvas
Macromedia FreeHand
CorelDRAW
Microsoft Expression Graphic Designer, based on Creature House Expression
Microsoft Expression Interactive Designer
Paint Shop Pro
Vector Effects
Xara Xtreme


ภาพหน้าจอของ Adobe Illustrator CS2 บน Mac OS X


กล่องผลิตภัณฑ์ Adobe Illustrator CS3 ที่วางจำหน่าย


แนะนำเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Illustrator

สิ่งที่อยากแนะนำเป็นเรื่องแรกก็อยากจะแนะนำเครื่องมือของโปรแกรมก่อนนะครับ
ซึ่งถ้าใช้ไปบ่อยๆก็จะสามารถจำได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งจดนั่งจำครับ

 
Selection tool เครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยเรื่องการเลือกวัตถุ ประกอบไปด้วย
Selection tool(ลูกศรสีดำ)ใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้น
Direct-selection tool(ลูกศรสขาว)ใช้เลือก points หรือ path ของวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Magic wand tool(ไม้เท้าวิเศษ)เป็นเครื่องมือใหม่ ใช้เลือกวัตถุที่มีสีเดียวกัน การใช้งานเหมือนใน Photoshop (กดคีย์ Alt และ Shift)
Lasso tool ใช้เลือกโดยการคลิกเมาส์ Drag การใช้งานเหมือนใน Photoshop (กดคีย์ Alt และ Shift)


Create tool เครื่องมือกลุ่มนี้ว่าด้วยการสร้าง objects ไม่ว่าจะเป็นเส้น รูปทรงต่างๆ และตัวหนังสือ
Pen tool สร้างเส้น parthอย่างแม่นยำ โดยการใช้แขน มีผลทำให้ object มีจุดน้อย-น้อยมาก ส่วนเครื่องมือย่อยจะเอาไว้ใช้ปรับแต่ง curved ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุด ลบจุด หักแขนของแกนเส้นสัมผัส (กดคีย์ Alt)
Type tool ใช้พิมตัวหนังสือ ข้อความต่างๆ ส่วนเครื่องมือย่อย ก็ง่ายๆตามรูป ใช้พิมพ์ตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบบ้าง ทำตัวอักษรวิ่งตาม paths บ้าง ซึ่งผมจะไม่อธิบายมากเพราะ ไอคอนก็ง่ายต่อการจดจำอยู่แล่ว
Line segment tool อันนี้ไว้ลากเส้นตรง ในรายละเอียดของเครื่องมือย่อยก็ไม่มีอะไรมาก เช่นไว้ทำขดก้นหอย ทำ grid ของตารางหมากรุก grid แบบใยแมงมุม
Basic shape tool เอาไว้วาดรูปทรงพื้นฐาน 3-4-หลายเหลี่ยม และวงกลม shape รูปดาว แต่ที่เด่นที่สุดคือ flare tool ใช้สร้างเอฟเฟค lens-flare (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Paintbrush tool แปรงที่เอาไว้สร้างเส้น parth โดยการ drag เมาส์ลากอย่างอิสสระ สามารถใช้ brush แบบพิเศษ (กดคีย์ Alt)
Pencil tool จะคล้ายๆ paintbrush tool แต่จะมีเครื่องมือย่อยให้เรียกใช้ในการแก้ไขเส้น ซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งแก้ไข และทำให้งานดูดี+เร็วขึ้น (กดคีย์ Alt)


Transform tool เครื่องมือกลุ่มนี้ใช้ในการปรับแต่งรูปทรงของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นหมุน เอียง บิด กลับด้าน ย่อ ขยาย นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟคต่างๆด้วย
Rotate tool ใช้ในการหมุนวัตถุ โดยการกำหนดจุดหมุนก่อนแล้วจึงทำการหมุน ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการหมุนกี่องศา (กดคีย์ Alt)
Reflect tool ใช้ในการกลับด้านของวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Twist tool ใช้ในการบิดวัตถุ โดยการกำหนดจุดก่อนแล้วจึงทำการบิด ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการบิดมากน้อย (กดคีย์ Alt)
Scale tool ปลับย่อขยายวัตถุ (กดคีย์ Alt และ Shift)
Shear tool ใช้เอียงวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Reshape tool ใช้เพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ
The warp tool ใช้โน้มวัตถุให้บิดเบี้ยว (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Twirl tool ทำให้วัตถุบิดตามจุดที่กำหนด (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Pucker tool ดึงดูดจุดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Bloat tool ทำให้วัตถุแบออก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Scallop tool ดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Crystallize tool ขยายวัตถุให้ออกจากศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Wrinkle tool สร้างคลื่นให้วัตถุ (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)
Free transform tool ย่อ ขยาย หมุน เอียง วตถุ โดยอิสระ


Special tool เป็นเครื่องมือใหม่ที่จัดการเกี่ยวกะ Symbol และ graph
Symbol tool ใช้จัดการเกี่ยวกับ symbol ซึ่งมีเครื่องมือย่อยมากมาย แต่จะไม่ขอกล่าวถึง เพราะเครื่องมือแต่ละชิ้นมีไอคอนที่ง่ายต่อการเข้าใจอยู่แล้ว ขอให้ทดลองนำไปใช้เอง แล้วจะเข้าใจว่า tool แต่ละชิ้นใช้ทำอะไรได้บ้าง (กดคีย์ Alt)
Graph tool ใช้สร้าง graph ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ และจะไม่ขอกล่าวถึงเช่นกัน (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift)


Paint color tool เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการเรื่องของสี
Mesh tool เป็นเครื่องมือสีที่เจ๋งสุดขีด(แต่ควบคุมยากเหมือนกัน)โดยการสร้าง point และมีแกนในการควบคุม (กดคีย์ Alt และ Shift)
Gradient tool เครื่องมือไล่ระดับสี ซึ่งมีการไล่ระดับอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ Linear และ Radial ใช้การลากจากจุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดที่จุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดับของสี (กดคีย์ Shift)
Eyedropper tool หลอดดูดสี ใช้ copy สีของวัตถุ สามารกำหนดได้ด้วยว่าจะ copy ลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง (กดคีย์ Alt และ Alt+Shift)
Paint bucket tool ส่วนใหญ่จะใช้ควบคู่กับ eyedropper tool ใดยใช้เทสีลงบนวัตถุ (กดคีย์ Alt)
Measure tool เครื่องมือวัดขนาด (กดคีย์ Shift)
Blend tool เครื่องมือไล่ระดับการเปลี่ยนรูปร่างและสี สามารถควบคุมการไล่ระดับได้ 3 ชนิด
Auto trace tool ใช้ในการ trace จากภาพต้นฉบับที่เป็น bitmap ไปเป็น Vector ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับคนขี้เกียจโดยเฉพาะ


View tool กลุ่มเครื่องมือกลุ่มนี้จะเน้นที่มุมมองเป็นหลัก
Slice tool ใช้เกี่ยวกับการตัดแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ใช้ในงานเวบ
Scissors tool ใช้คลิกบริเวณ outine ของวัตถุเพื่อกำหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออกจากกัน (กดคีย์ Alt)
Knife tool ใช้ drag ลากผ่านวัตถุเพื่ออแยกวัตถุออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยจะทำการ close paths ให้เราโดยอัตโนมัติ (กดคีย์ Alt)
Hand tool ใช้เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การทำงานบนหน้าจอ (กดคีย์ Spacebar)
Page tool ใช้กำหนด print size
Zoom tool ใช้ย่อ และ ขยายพื้นที่การทำงาน (กดคีย์ Ctrl+Spacebar และ Ctrl+Alt+Spacebar)

การทำอักษร 3 มิติ
1.พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป กด ctrl+shift+โอ แล้วก้จะเป็นดังรูป
ปรับเส้นขอบโดยการกด f10 และเซ็ตค่าดังนี้
ทำการกอปปี้ เป็น 2 รูป ควรให้ชื้อนที่กอปมาใหญ่กว่า จะดุสมจริงขึ้น
2.เลือกคำสั่ง เบลนด์ ดังภาพ
ใช้เมาส์คลิกที่เส้นขอบของตัวบน 1 ครั้ง ตัวล่าง 1 ครั้ง

การสร้างโลโก้ Central
หลายคนคงเคยเห็นโลโก้ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังกันมาแล้ว ด้วยความสวยงามและสร้างสรรค์ เราจึงขอเผย วิธีการสร้าง โลโก้ดังกล่าวด้วยโปรแกรม Illustrator เพื่อว่าคุณอาจสามารถนำวิธีการใช้ ไปประยุกต์ได้ในงานอื่นๆ
1.สร้างไฟล์ New ขนาด A4 ขึ้นมา แล้วสร้างเส้น Guide ขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตของตัวโลโก้ ในที่นี่กำหนดขอบ รอบนอกไว้ที่ 10 เซนติเมตร มีเส้นไกด์ตัดอยู่ตรงกลางแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมไว้ และมีเส้นไกด์ขนานไปกับเส้นแบ่งครึ่ง ด้านละ 1 มิลลิเมตรดังรูปที่ 1                                 รูปที่ 1

2. สร้าง Object เป็นสี่เหลี่ยมหัวมน ขนาดกว้าง 12 mm ยาว 100 mm มุมโค้ง 6 mm แล้ววางขนานเส้นไกด์ ดังรูปที่ 2               รูปที่ 2
3. เมื่อได้รูปสี่เหลี่ยมโค้งมาแล้ว ให้ทำการ Copy ขึ้นมาอีกชิ้น จัดวาง กับเส้นไกด์ที่สร้าง ให้ได้ตำแหน่งตามภาพ แล้วสั่ง Group สี่เหลี่ยม ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 3 แล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Rotate Tool ที่ Tool Box ให้พิมพ์ตัวเลขกำหนดองศาการหมุนเป็น 90 แล้วกด copy จะได้ตามรูปที่ 4

             รูปที่ 3

         รูปที่ 4
4. ใช้เครื่องมือรูปไม้บรรทัดทำการวัดขนาดความยาวในแนวทแยงมุมของโลโก้ โดยให้ดูที่ Palette Info ประกอบ แล้วสร้าง Object สี่เหลี่ยมหัวมนขึ้นมาอีก 1 ชิ้น ให้มีความยาวเท่ากับด้านที่วัดเอาไว้ ประมาณ 140 mm แล้วเปิด Window Palette Align จัดตำแหน่งให้อยู่ครงกลางพอดีดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6

                 รูปที่ 5              รูปที่ 6
5. ให้เลือกแท่งยาวนั้นเอาไว้ แล้วกด Rotate Tool ที่ Tool box พิมพ์ 45 ลงไป กด Ok
6. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Reflect Tool เพื่อพลิกรูป กำหนดเป็นแบบ Vertical (แนวตั้ง) แล้วทำการ Align ให้ตรงกัน จะได้ดังรูปที่ 7 แล้วให้เปิด Palette Pathfinder ขึ้นมา คลิก Unit เพื่อรวม Object ทั้งหมดให้เป็นชิ้นเดียวกันดังรูปที่ 8

              รูปที่ 7              รูปที่ 8
7. เสร็จแล้วสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลาง เพื่อที่จะมาสร้างตัว C จากนั้นสั่ง Align ให้ตรงกัน เลือก Object วงกลม และ Object ที่สร้างไว้ก่อนหน้า คลิกปุ่ม Minus Front ที่ Palette Pathfinder จะได้รูปที่ 9
             รูปที่ 9

8 .ให้สร้างวงกลมขึ้นมาอีกวง ให้เล็กกว่าวงเดิมเล็กน้อย แล้วให้สร้างเพิ่ม อีกวงเล็กกว่าเดิมอีกนิด ซ้อนอยู่ในตำแหน่งเดิม เลือกวงกลมทั้ง 2 วงไว้ แล้วให้คลิกปุ่มคำสั่ง Minus Front ที่ Palette Pathfinder แล้วตัดตรง บริเวณที่จะทำปากตัว C ออก ก็จะได้โลโก้ตามต้องการ ดังรูปที่ 10
           รูปที่ 10

              ภาพสำเร็จแล้ว

1 ความคิดเห็น:

 

Blogger news

Blogroll

About